XuvenLab_logo
Fago, logo aprendo

ANIMAL CSI

Actividades no eido da patoloxía veterinaria, como necropsias ou preparación de mostras.

Este kit permite traballar a anatomía e organización dos seres vivos, así como morfoloxía celular e tecidos. Conten material de necropsia, unha guía de disección de peces osteíctios e material para a realización dun frotis sanguíneo. Un recurso ideal para a materia de Bioloxía e Xeoloxía en Secundaria, Anatomía Aplicada en Bacharelato e ciclos de FP da familia de Sanidade.

Testemuños

Un kit completo con todo o necesario para facer unha disección e para poder observar diferentes mostras de tecido animal ao microscopio. Contén unha tinción que nos deu moito xogo no instituto cos nosos alumnos de Anatomía Aplicada e o Clube de ciencias. O kit ANIMAL CSI presenta un maletín con portaobxectos, cubreobxectos, tinción panóptico rápido, un estoxo de diseción, luvas e con supostos prácticos que nos proporcionaron no curso de Xuvenciencia, co que tivemos o necesario para facer moitas prácticas. Quedamos moi satisfeitas.

María, profesora de Bioloxía e Xeoloxía en Bacharelato