XuvenLab_logo
Fago, logo aprendo

FOTOMETRIX

Análisis Fotométrico do contido de proteinas no leite.

Este kit permite traballar a preparación de disolucións, a reacción de Lowry e aspectos relacionados co espectro da luz e a  absorbancia. Contén un fotómetro e instruccións para elaborar unha recta de calibrado a partir de disolucións  de concentración coñecida para determinar a concentración de proteína nunha mostra problema. Un recurso ideal para a materia de Física e Química en Secundaria e Bacharelato, Ciencias Xerais en Bacharelato  e ciclos de FP das familias de Química e Industria Alimentaria.

Testemuños

Empreguei o kit FOTOMETRIX nun grupo de 4º de ESO de Ciencias Aplicadas a Actividade Profesional. Utilizamos o kit de práctica investigadora para determinar o contido de proteína en leite e bebidas vexetais. A destacar, o interese por parte do alumnado, o seu traballo no laboratorio, o reparto de tareas e a calidade dos traballos elaborados. O meu obxectivo era a posta en práctica do método científico co uso dunha técnica experimental de laboratorio, así que, en xeral estou contenta co traballo que fixeron.

Carmen, Profesora de Física e Química en Secundaria

Empreguei diferentes kits tanto nas prácticas do primeiro curso coma no proxecto de investigación do segundo curso de Stembach. Estes kits facilitan o noso traballo e reducen o tempo de preparación das prácticas. Co kit FOTOMETRIX, realizamos un proxecto de cuantificación de proteínas en carne de polo.

Belén. Profesora de CM de Operacións de Laboratorio e CS de laboratorio de análise e control de calidade