XuvenLab_logo
Fago, logo aprendo

Sobre nós

Ana Couso

Bióloga e investigadora en Produción Vexetal da USC

Eva Cabanelas

Doutora en Veterinaria, profesora de Ciencias e divulgadora científica

Helga Peral

Enxeñeira técnica forestal, Máster de Profesorado e con experiencia en educación

Dolores Yáñez

Enxeñeira industrial con mais de 25 anos de experiencia en xestión empresarial
OS NOSOS ASESORES

Waji Al- Soufi

Catedrático de Química Física.

Mercedes Novo Rodríguez

Catedrática Química Física.

Marta López Alonso

Catedrática. Departamento de Patoloxía Animal.

Montserrat Valcárcel Armesto

Doutora Enxeñeira Agrónoma, profesora titular de universidade do Departamento de Enxeñaría Agroforestal no Campus Terra (campus de Lugo da USC).

Juan Luis Fernández Lorenzo

Doutor en Bioloxía. Profesor Titular de Universidade na área de Produción Vexetal. Responsable do Laboratorio de Micropropagación da EPSE de Lugo.

Maribel Quiroga Berdeal

Profesora titular. Departamento de Anatomía, Produción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias.

Ana Cabana Iglesia

Profesora titular do Departamento de Historia, Área de Historia Contemporánea.

Elena Freire Paz

Doutora en Antropoloxía sociocultural.