XuvenLab_logo
Fago, logo aprendo

Empreguei o kit FOTOMETRIX nun grupo de 4º de ESO de Ciencias Aplicadas a Actividade Profesional. Utilizamos o kit de práctica investigadora para determinar o contido de proteína en leite e bebidas vexetais. A destacar, o interese por parte do alumnado, o seu traballo no laboratorio, o reparto de tareas e a calidade dos traballos elaborados. O meu obxectivo era a posta en práctica do método científico co uso dunha técnica experimental de laboratorio, así que, en xeral estou contenta co traballo que fixeron.