XuvenLab_logo
Fago, logo aprendo

Testemuños

Un kit completo con todo o necesario para facer unha disección e para poder observar diferentes mostras de tecido animal ao microscopio. Contén unha tinción que nos deu moito xogo no instituto cos nosos alumnos de Anatomía Aplicada e o Clube de ciencias. O kit ANIMAL CSI presenta un maletín con portaobxectos, cubreobxectos, tinción panóptico rápido, un estoxo de diseción, luvas e con supostos prácticos que nos proporcionaron no curso de Xuvenciencia, co que tivemos o necesario para facer moitas prácticas. Quedamos moi satisfeitas.

María, profesora de Bioloxía e Xeoloxía en Bacharelato

O kit AQUALAB está moi ben, vouno empregar para o ano co alumnado de 2º bach en Tecnoloxía e Enxeñería, porque este ano empezamos a programar con arduino. Como na materia de Tecnoloxía traballamos a programación, non vin claro que só tomaran medidas co sensor de humidade sen entender o programa.

Ana, profesora de Tecnoloxía en Secundaria e Bacharelato

Empreguei o kit FOTOMETRIX nun grupo de 4º de ESO de Ciencias Aplicadas a Actividade Profesional. Utilizamos o kit de práctica investigadora para determinar o contido de proteína en leite e bebidas vexetais. A destacar, o interese por parte do alumnado, o seu traballo no laboratorio, o reparto de tareas e a calidade dos traballos elaborados. O meu obxectivo era a posta en práctica do método científico co uso dunha técnica experimental de laboratorio, así que, en xeral estou contenta co traballo que fixeron.

Carmen, Profesora de Física e Química en Secundaria

Empreguei diferentes kits tanto nas prácticas do primeiro curso coma no proxecto de investigación do segundo curso de Stembach. Estes kits facilitan o noso traballo e reducen o tempo de preparación das prácticas. Co kit FOTOMETRIX, realizamos un proxecto de cuantificación de proteínas en carne de polo.

Belén. Profesora de CM de Operacións de Laboratorio e CS de laboratorio de análise e control de calidade