XuvenLab_logo
Fago, logo aprendo

O método científico apréndese facendo.

XUVENLAB é unha spin-off da Universidade de Santiago de Compostela, que xorde a partir do grupo de innovación docente XuvenCiencia do campus de Lugo. O noso obxectivo é proporcionar ao profesorado de Ensino Medio unha versión mellorada dos kits de experimentación deseñados polo grupo para realizar prácticas de laboratorio. Así mesmo, ofrecemos o asesoramento necesario para implementar a súa utilización nos centros educativos. Os nosos kits pretenden revolucionar a ensinanza das ciencias coa filosofía do aprender facendo e democratizar o acceso a innovación científica desde os niveis preuniversitarios.

Kits de
experimentación

Os kits deseñados na universidade permiten por en práctica o método científico e traballar contidos relacionados coas materias STEAM de forma práctica.

Manuais de
emprego

Os kits conteñen os materiais necesarios para levar a cabo os experimentos, así como guías de emprego para profesorado e alumnado.

Aprendizaxe basada
en proxectos

Os kits son válidos para implementar dinámicas de aprendizaxe experiencial nas materias STEAM, así como realizar proxectos multidisciplinares.

Ana Couso

Bióloga e investigadora en Produción Vexetal da USC

Eva Cabanelas

Doutora en Veterinaria, profesora de Ciencias e divulgadora científica

Helga Peral

Enxeñeira técnica forestal, Máster de Profesorado e con experiencia en educación

Dolores Yáñez

Enxeñeira industrial con mais de 25 anos de experiencia en xestión empresarial

OS NOSOS KITS

AQUALAB

Actividades relacionadas coa auga, a súa xestión e o seu consumo responsable.

FOTOMETRIX

Análisis Fotométrico do contido de proteinas no leite.

ANIMAL CSI

Actividades no eido da patoloxía veterinaria, como necropsias ou preparación de mostras.

Empreguei o kit FOTOMETRIX nun grupo de 4º de ESO de Ciencias Aplicadas a Actividade Profesional. Utilizamos o kit de práctica investigadora para determinar o contido de proteína en leite e bebidas vexetais. A destacar, o interese por parte do alumnado, o seu traballo no laboratorio, o reparto de tareas e a calidade dos traballos elaborados. O meu obxectivo era a posta en práctica do método científico co uso dunha técnica experimental de laboratorio, así que, en xeral estou contenta co traballo que fixeron.

Carmen, Profesora de Física e Química en Secundaria

Un kit completo con todo o necesario para facer unha disección e para poder observar diferentes mostras de tecido animal ao microscopio. Contén unha tinción que nos deu moito xogo no instituto cos nosos alumnos de Anatomía Aplicada e o Clube de ciencias. O kit ANIMAL CSI presenta un maletín con portaobxectos, cubreobxectos, tinción panóptico rápido, un estoxo de diseción, luvas e con supostos prácticos que nos proporcionaron no curso de Xuvenciencia, co que tivemos o necesario para facer moitas prácticas. Quedamos moi satisfeitas.

María, profesora de Bioloxía e Xeoloxía en Bacharelato